Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników i potencjalnych uczestników Międzynarodowych Mistrzostw Autostopowych (zwanych dalej „Wydarzeniem”) wykorzystujących strony: www.MistrzostwaAutostopowe.pl, www.MistrzostwaAutostopu.pl oraz www.KlubPrzygody.pl/mma jest Polski Klub Przygody z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gwiazdowskiego 20, 80-526 Gdańsk, NIP 957-094-09-05, REGON 220066804, (zwany dalej „Klubem”). Dane kontaktowe Klubu: tel. 604 139 931, adres e‑mail:info@KlubPrzygody.pl.
 2. W Klubie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: witkiewicz@KlubPrzygody.pl.
 3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@KlubPrzygody.pl.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Klub wynikają ze zgody uczestnika lub przepisów prawa. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez uczestnika na stronach internetowych: www.MistrzostwaAutostopowe.pl, www.MistrzostwaAutostopu.pl oraz www.KlubPrzygody.pl/mma www.MistrzostwaAutostopowe.pl, bądź w wyniku działania bezpośredniego lub wykorzystania innych kanałów komunikacji z uczestnikiem (telefon, email, google hangouts itd.).
 5. Klub przetwarza dane osobowe w celach:
 6. a) odpowiedzi na zapytania uczestników bądź potencjalnych uczestników Wydarzenia;
 7. b) rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu;
 8. c) realizacji zadań w ramach Wydarzenia;
 9. d) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klubu – marketing własny;
 10. e) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klubu;
 11. f) księgowych i podatkowych;
 12. g) stosowne dane związane z wykonaniem odpowiedniej umowy przetwarzamy również ze względu na czas przedawnienia roszczeń;
 13. h) dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich.
 14. Wykorzystujemy szereg informacji o użytkownikach stron internetowych www.MistrzostwaAutostopowe.pl, www.MistrzostwaAutostopu.pl oraz www.KlubPrzygody.pl/mma w celach analizy skuteczności działania oferty oraz informacji zawartych na Stronie internetowej. Dane zbierane automatycznie są pseudonimizowane, tak, byśmy nie mogli rozróżnić poszczególnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług Google Analytics, Google Serach Console, Google Adwords.
 15. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu. O udostępnieniu danych niewymaganych decyduje użytkownik serwisu.
 16. Publikując komentarze użytkownik naszego serwisu internetowego zgadza się na ujawnienie wszystkich informacji o sobie, które wskaże w treści i polu informacji o autorze. Te informacje będą dostępne publicznie. Na wniosek autora możemy usunąć komentarz lub może on dokonać tego samodzielnie.
 17. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla organizatora Wydarzenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (za wyjątkiem warunków czasu przechowywania danych opisanych w pkt. 5). Dane są także przechowywane aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe zostaną usunięte na Państwa życzenie – prosimy zgłaszać to do Inspektora Ochrony Danych pod wskazany e-mail. Ponadto dane są pseudonimizowane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 18. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody uczestnika Wydarzenia, lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Klubu, w szczególności którzy odpowiadają za realizację Wydarzenia.
 19. Odbiorcami danych osobowych będą:
 20. a) organizatorzy Wydarzenia,
 21. b) banki i firmy za pomocą których można dokonać przelewu na rachunki naszego Klubu,
 22. c) współpracujący z nami przedstawiciele firm informatycznych i marketingowych, realizujący na nasze zlecenie usługi.
 23. Każdemu użytkownikowi naszych stron internetowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe do zrealizowania sprzedaży bądź usługi, która wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możemy „usunąć” te dane dopiero po wykonaniu zleconej czynności.
 24. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Klubu z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych.
 25. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

Przetwarzanie plików cookie

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Jeżeli nie złożysz zamówienia, zlecisz usługi, wyceny, czy przygotowania aspektów twórczych lub technicznych dla niej Twoje dane nie będą dalej wykorzystywane.

Dane zbierane podczas procesu rejestracji

Podczas procesu rejestracji przez pocztę elektroniczną zbieramy Twoje dane osobowe, jak: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, rok urodzenia. Zbieramy także poufne informacje, które wykorzystujemy jedynie do odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane kontaktowe będą zbierane wyłącznie do przeprowadzenia procesu rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, lecz są anonimizowane, tak że nie możemy odkryć, że to przykładowy Jan Kowalski wchodził na naszą stronę tego i tego dnia. Wiemy po prostu, że ktoś wchodził i wiemy co mniej więcej na stronie robił (klikał obrazki, przewijał zawartość pionowo, nacisnął przycisk kontaktu, przechodził na kolejne strony serwisu).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a organizatorami Wydarzenia będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i dalsze wynikające z Twojej woli działania - określone odpowiednią umową.

W przypadku naruszenia Polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli przeprowadziłeś proces rejestracji możemy się z Tobą kontaktować telefonicznie lub e- mailem, a także przez inne wskazane kanały komunikacji. Jeżeli będziemy mieli dla Ciebie ważne informacje lub jeżeli będziemy potrzebowali Twojego potwierdzenia poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili możesz nas poinformować o zmianie swoich danych na aktualne, tak aby kontakt z Tobą nie były utrudniony z zastrzeżeniem, że dane dotyczące startu w Wydarzeniu można przesyłać do 18 godzin przed wyruszeniem na trasę.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasze strony internetowe korzystają z oprogramowania wordpress.org i mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszych stron internetowych, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są pliki „cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. „Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik "cookie". WordPress nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Statystyki odczytujemy w programie Google Analytics.

Jakie typy „cookies” generuje system wordpress.org?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje „cookies” tzw. „sesyjne” oraz „stałe”.

„Cookies” stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

„Cookies” sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy - Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie wordpress.org standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach „cookies”".

Czy jest możliwe usunięcie plików „cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2019 r.

Kontakt:

Organizacja zbierająca dane:

Polski Klub Przygody

ul. Gwiazdowskiego 20

80-526 Gdańsk

NIP 957-094-09-05

REGON 220066804

KRS 0000121993

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe © 1998 - 2020

polityka prywatności i ochrona danych osobowych

wdrożenie strony www: brandrei.com