O imprezie

kliknij aby rozwinąć

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa imprezy: 23. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Sopot – Ryga 2020

Oficjalne języki: polski i angielski

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniach 1 - 3 maja 2020 roku na trasie z Sopotu do Rygi.

3. CELE MISTRZOSTW:
 • wyłonienie Międzynarodowego Mistrza Autostopu,
 • popularyzacja turystycznych rajdów autostopowych jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków podróży autostopowych,
 • ukazanie uczestnikom mistrzostw piękna Polski, Łotwy, a także innych krajów europejskich.
4. ORGANIZATOR:

Polski Klub Przygody

80-526 Gdańsk, ul. Gwiazdowskiego 20

e-mail: info@klubprzygody.plwww.klubprzygody.pl

5. SZTAB ORGANIZACYJNY:

Michał Witkiewicz – prezes Polskiego Klubu Przygody, tel. kom. 604 139-931
e-mail: witkiewicz@klubprzygody.pl

Patryk Wąsowicz – koordynator zawodów, tel. kom. 531 512-802
e-mail: wasowicz@klubprzygody.pl

Angelika Freimut – członek komitetu organizacyjnego

Bianca Kaszuba – członek komitetu organizacyjnego

Paweł Kłysz – członek komitetu organizacyjnego

Daria Michna – członek komitetu organizacyjnego

Adrian Narloch – członek komitetu organizacyjnego

Judyta Szreiber– członek komitetu organizacyjnego

Jarosław Trąbka – członek komitetu organizacyjnego

Barbara Zajączkiewicz – członek komitetu organizacyjnego

6. UCZESTNICY I WYPOSAŻENIE:

W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie na różne warunki atmosferyczne, namiot, karimatę, śpiwór, dużą porcję humoru, cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.

Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.

7. BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot):

Sopot, Skwer Kuracyjny (muszla koncertowa przy sopockim molo)

8. BAZA ZAWODÓW NA ŁOTWIE (Ryga):

Informacja na temat lokalizacji bazy w Rydze zostanie podana uczestnikom na starcie w dniu 1 maja 2020 r. o godz. 11:00.

9. OPŁATA STARTOWA:

W wysokości:

 • do 31.03.2020 r. – 35 zł od osoby (70 zł od pary)
 • od 01.04.2020 r. do końca zapisów – 45 zł od osoby (90 zł od pary).

Płatności należy uiszczać poprzez system Competit.pl w momencie rejestracji zawodników (link generowany automatycznie).

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. UBEZPIECZENIE

Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW na cały czas trwania zawodów.

Organizatorzy rekomendują ubezpieczenia jednego ze sponsorów – ERGO Ubezpieczenia Podróży, które jest dostępne do kupienia ON LINE 

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się również we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela.

Honorowane będzie również posiadanie polisy ISIC, EURO<26, Planeta Młodych, studenckiej/szkolnej, z zakładu pracy itp. ważnej poza granicami RP.

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie na starcie trzeba będzie okazać ważną polisę NNW.

Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w mistrzostwach bez możliwości zwrotu wpisowego.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

1 maja 2020 (piątek)

 • od 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Sopocie,
 • 8.30 – 10.30 – praca sekretariatu mistrzostw,
 • 11.00 – start uczestników,
 • od 22.00 – praca sekretariatu mistrzostw w Rydze;

3 maja 2020 (niedziela)

 • 12.00 – uroczyste zakończenie zawodów w bazie rajdu w Rydze.
12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:
 • komplet map wielko- (Ryga i okolice) i małoskalowych (Europa),
 • numery startowe,
 • formularze trasowania,
 • pamiątkowe kartki pocztowe,
 • pamiątkowe foldery,
 • pamiątkowe certyfikaty dla wszystkich, którzy dotrą na metę,
 • noclegi w warunkach turystycznych za dodatkową opłatą, płatne bezpośrednio u właściciela obiektu (wymagane jest posiadanie własnego namiotu, śpiwora i karimaty),
 • inne materiały w miarę napływu świadczeń.

Odbierający świadczenia startowe będzie zobowiązany okazać dowód tożsamości, potwierdzający dokonane zgłoszenie oraz ważną polisę ubezpieczeniową (poza osobami korzystającymi z aktywnego linku na oficjalnej stronie MMA).

13. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

 • najszybszy zespół imprezy,
 • najciekawiej ubrany zespół imprezy,
 • najciekawsza nazwa zespołu,
 • najbardziej aktywny zespół imprezy,
 • najciekawsze zdjęcie/film z imprezy (propozycje należy przesłać najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r. pod adres info@MistrzostwaAutostopowe.pl).
14. NAGRODY:
 • zespół, który ukończy trasę rajdu jako pierwszy otrzyma pamiątkową statuetkę, medale, certyfikaty oraz nagrody rzeczowe,
 • laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają pamiątkowe medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe,
 • najciekawiej ubrani uczestnicy mistrzostw otrzymają nagrody rzeczowe,
 • członkowie zespołu o najciekawszej nazwie otrzymają nagrody rzeczowe,
 • członkowie najbardziej aktywnego zespołu otrzymają nagrody rzeczowe,
 • autor najciekawszego zdjęcia/filmu z imprezy otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową,
 • wszyscy uczestnicy, którzy dotrą na metę otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
15. ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszeniowy dostępny od 1 marca 2020 r. na oficjalnej stronie imprezy (www.MistrzostwaAutostopowe.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2020 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.

Limit miejsc ograniczony jest do 500 osób!

Wszelkie problemy z wpisami w formularzu zgłoszeniowym należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

16. ZMIANA DANYCH:

Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem.

Wszelkie zmiany w formularzu należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników, a także danych osób do umieszczenia w ich miejsce.

17. REZYGNACJA:

Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl do 18 godzin przed startem z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Materiały startowe zostaną przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
 • za skutki naruszenia przepisów Kodeksu drogowego i innych przepisów prawa zawodnicy odpowiadają osobiście,
 • zabronione jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej,
 • Organizatorzy dopuszczają jednak poruszanie się za pomocą środków komunikacji publicznej w promieniu 10 kilometrów od miast lub zespołów miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • zabronione jest korzystanie z pojazdów, których kierowcami są osoby skoligacone z zawodnikami,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizatorzy nie odpowiadają,
 • za rzeczy pozostawione w bazach imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
 • Organizatorzy nie przewidują możliwości transportu uczestników z trasy zawodów, jak również z miejsca mety mistrzostw. Ewentualny transport może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach,
 • osoby biorące udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych a także umieszczenie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu, a także innych źródłach informujących o imprezie,
 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni,
 • ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do Organizatorów.
19. INFORMACJE DODATKOWE I KONTAKT:

Oficjalne forum imprezy:
www.facebook.com/mmautostop

Sekretariat:
e-mail: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

Do zobaczenia na starcie !!!

Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe © 1998 - 2020

polityka prywatności i ochrona danych osobowych

wdrożenie strony www: brandrei.com