O imprezie

kliknij aby rozwinąć

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa imprezy: 22. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Sopot – Warna 2019

Oficjalne języki: polski i angielski

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniach 27 kwietnia – 1 maja 2019 roku na trasie z Sopotu do Warny.

3. CELE MISTRZOSTW:
 • wyłonienie Międzynarodowego Mistrza Autostopu,
 • popularyzacja turystycznych rajdów autostopowych jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków podróży autostopowych,
 • ukazanie uczestnikom mistrzostw piękna Polski, Bułgarii, a także innych krajów europejskich.
4. ORGANIZATOR:

Polski Klub Przygody

80-526 Gdańsk, ul. Gwiazdowskiego 20

e-mail: info@klubprzygody.plwww.klubprzygody.pl

5. SZTAB ORGANIZACYJNY:

Michał Witkiewicz – prezes Polskiego Klubu Przygody, tel. kom. 604 139-931
e-mail: witkiewicz@klubprzygody.pl

Barbara Zajączkiewicz – kierownik zawodów, wiceprezes Polskiego Klubu Przygody tel. kom. 501 027-641
e-mail: zajaczkiewicz@klubprzygody.pl

Angelika Freimut – członek komitetu organizacyjnego

Aleksandra Lasek – członek komitetu organizacyjnego

Paweł Kłysz – członek komitetu organizacyjnego

Dorota Połom – członek komitetu organizacyjnego

Daria Michna – członek komitetu organizacyjnego

Patryk Wąsowicz – członek komitetu organizacyjnego

Adrian Narloch – członek komitetu organizacyjnego

Jola Narloch – członek komitetu organizacyjnego

Adam Wilczewski – członek komitetu organizacyjnego

Jarosław Trąbka – członek komitetu organizacyjnego,

Bianca Kaszuba – członek komitetu organizacyjnego,

Judyta Szreiber– członek komitetu organizacyjnego,

Paweł Bieszke – członek komitetu organizacyjnego,

Gabriela Bieszke – członek komitetu organizacyjnego.

6. UCZESTNICY I WYPOSAŻENIE:

W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie na różne warunki atmosferyczne, namiot, karimatę, śpiwór, dużą porcję humoru, cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.

Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.

7. BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot):

Sopot, Skwer Kuracyjny (muszla koncertowa przy sopockim molo)

8. BAZA ZAWODÓW W BUŁGARII (Warna):

Informacja na temat lokalizacji bazy w Warnie zostanie podana uczestnikom na starcie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00.

9. OPŁATA STARTOWA:

W wysokości:

 • do 31.03.2019 r. – 35 zł od osoby (70 zł od pary)
 • od 01.04.2019 r. do końca zapisów – 45 zł od osoby (90 zł od pary).

Płatności należy uiszczać poprzez system Competit.pl w momencie rejestracji zawodników (link generowany automatycznie).

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. UBEZPIECZENIE

Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW na cały czas trwania zawodów.

Organizatorzy rekomendują ubezpieczenia jednego ze sponsorów – ERV, które jest dostępne do kupienia ON LINE 

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się również we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela.

Honorowane będzie również posiadanie polisy ISIC, EURO<26, Planeta Młodych, studenckiej/szkolnej, z zakładu pracy itp. ważnej poza granicami RP.

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie na starcie trzeba będzie okazać ważną polisę NNW.

Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w mistrzostwach bez możliwości zwrotu wpisowego.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

27 kwietnia 2019 (sobota)

 • od 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Sopocie,
 • 8.30 – 10.30 – praca sekretariatu mistrzostw,
 • 11.00 – start uczestników,

28 kwietnia 2019 (niedziela)

 • od 20.00 – praca sekretariatu mistrzostw w Warnie;

1 maja 2019 (środa)

 • 12.00 – uroczyste zakończenie zawodów w bazie rajdu w Warnie.
12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:
 • komplet map wielko- (Warna i okolice) i małoskalowych (Europa),
 • numery startowe,
 • formularze trasowania,
 • pamiątkowe kartki pocztowe,
 • pamiątkowe foldery,
 • pamiątkowe certyfikaty dla wszystkich, którzy dotrą na metę,
 • noclegi w warunkach turystycznych za dodatkową opłatą, płatne bezpośrednio u właściciela obiektu (wymagane jest posiadanie własnego namiotu, śpiwora i karimaty),
 • inne materiały w miarę napływu świadczeń.

Odbierający świadczenia startowe będzie zobowiązany okazać dowód tożsamości, potwierdzający dokonane zgłoszenie oraz ważną polisę ubezpieczeniową (poza osobami korzystającymi z aktywnego linku na oficjalnej stronie MMA).

13. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

 • najszybszy zespół imprezy,
 • najciekawiej ubrany zespół imprezy,
 • najciekawsza nazwa zespołu,
 • najbardziej aktywny zespół imprezy,
 • najciekawsza relacja z imprezy (propozycje należy przesłać najpóźniej do dnia 15 maja 2019 r. pod adres info@MistrzostwaAutostopowe.pl).
14. NAGRODY:
 • zespół, który ukończy trasę rajdu jako pierwszy otrzyma pamiątkową statuetkę, medale, certyfikaty oraz nagrody rzeczowe,
 • laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają pamiątkowe medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe,
 • najciekawiej ubrani uczestnicy mistrzostw otrzymają nagrody rzeczowe,
 • członkowie zespołu o najciekawszej nazwie otrzymają nagrody rzeczowe,
 • członkowie najbardziej aktywnego zespołu otrzymają nagrody rzeczowe,
 • autor najciekawszej relacji z imprezy otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową,
 • wszyscy uczestnicy, którzy dotrą na metę otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
15. ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszeniowy dostępny od 1 marca 2019 r. na oficjalnej stronie imprezy (www.MistrzostwaAutostopowe.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 roku 25 kwietnia 2019 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.

Limit miejsc ograniczony jest do 500 osób!

Wszelkie problemy z wpisami w formularzu zgłoszeniowym należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

16. ZMIANA DANYCH:

Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem.

Wszelkie zmiany w formularzu należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników, a także danych osób do umieszczenia w ich miejsce.

17. REZYGNACJA:

Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl do 18 godzin przed startem z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Materiały startowe zostaną przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
 • za skutki naruszenia przepisów Kodeksu drogowego i innych przepisów prawa zawodnicy odpowiadają osobiście,
 • zabronione jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej,
 • Organizatorzy dopuszczają jednak poruszanie się za pomocą środków komunikacji publicznej w promieniu 10 kilometrów od miast lub zespołów miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • zabronione jest korzystanie z pojazdów, których kierowcami są osoby skoligacone z zawodnikami,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizatorzy nie odpowiadają,
 • za rzeczy pozostawione w bazach imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
 • Organizatorzy nie przewidują możliwości transportu uczestników z trasy zawodów, jak również z miejsca mety mistrzostw. Ewentualny transport może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach,
 • osoby biorące udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych a także umieszczenie swojego wizerunku w środkach masowego przekazu, a także innych źródłach informujących o imprezie,
 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni,
 • ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do Organizatorów.
19. INFORMACJE DODATKOWE I KONTAKT:

Oficjalne forum imprezy:
www.facebook.com/mmautostop

Sekretariat:
e-mail: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

Do zobaczenia na starcie !!!

Nie możesz odczytać informacji? - zobacz wersję w pdf

Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe © 1998 - 2019

polityka prywatności i ochrona danych osobowych

wdrożenie strony www: brandrei.com