Zawodów w Przeciąganiu Smoczej Łodzi Szkół Podstawowych oraz III Puchar Dolnego Miasta

18 września 2010
godz. 11:30

Wzdłuż ulicy Kamienna Grobla (lokalizacja)
ul.Kamienna Grobla, Gdańsk


Organizator:
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Producent odżywek i suplementów marki FitMax , Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku, K.W. „Gdańskie Lwy”, Polski Klub Przygody, G.K.K. „Szpicgat”

Uczestnictwo:
• Reprezentacje Szkół Podstawowych
• Fan: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, kluby i świetlice młodzieżowe, grupy środowiskowe, kluby, stowarzyszenia, zakłady pracy.

Cel:
Promocja ciekawych form aktywności sportowej i rekreacyjnej na wodzie.
Popularyzacja sportu Wyścigów Smoczych Łodzi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego od używek.
Aktywizacja społeczna mieszkańców zaniedbanych dzielnic Gdańska.

Miejsce:
Zawody odbędą się na Dolnym Mieście na Nowej Motławie wzdłuż ulicy Kamienna Grobla od Szkoły Podstawowej nr.65 (ul. Śluza) do Gdańskiego Klubu Kajakowego „Szpicgat”.

Program:
godz. 11.30 - Odprawa Kapitanów Załóg i rozgrzewka
godz. 12.00 - Rozpoczęcie Zawodów
godz. 14.00 - Wręczenie nagród

Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów zostanie podany na odprawie kapitanów.

7.Kategorie i konkurencje :
• Kategoria Fun o Puchar Dolnego Miasta: przeciąganie smoczej łodzi.
W kategorii FUN uczestniczy 8 osób ( co najmniej 2 kobiety) + 2 osoby rezerwowe.
• Kategoria Szkół Podstawowych : przeciąganie smoczej łodzi :
W kategorii Szkół Podstawowych uczestniczy 8 osób ( co najmniej 2 dziewczyny) + 2 osoby rezerwowe. Konkurencja polega na przeciąganiu smoczej łodzi. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. W każdej chwili sędzia główny zawodów, może zażądać okazania legitymacji, w celu weryfikacji zawodników.

Nagrody:
•Kategoria Szkół Podstawowych:
Puchary i medale za pierwsze trzy miejsca ufundowane przez GOKF
•Kategoria Fan o „Puchar Dolnego Miasta”
Puchary i medale za pierwsze trzy miejsca ufundowane przez GOKF
•Inne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.


Warunki udziału:
Warunkiem udziału w zawodach w kategorii szkół jest zgłoszenie osady najpóźniej do 16.09.2010 roku do godz.20.00 na adres email gdanskielwy_(at)_wp.pl Ilość załóg uczestniczących w zawodach jest ograniczona (decyduje termin zgłoszenia szkoły).

W kategorii FAN warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 16.09.2010 roku do godz.20.00 na adres email gdanskielwy_(at)_wp.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny do pana Grzegorza Kwiatkowskiego 501-571-456. Ilość załóg uczestniczących w zawodach jest ograniczona (decyduje termin zgłoszenia).

Inne postanowienia organizacyjne:
• Łódź, wiosła i kamizelki asekuracyjne zabezpiecza organizator.

• Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym .

• Sędzia główny zawodów może nakazać obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych dostarczonych przez organizatora. W kategorii szkół obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych mają wszyscy uczestnicy.

• Uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców i startować w kamizelce asekuracyjnej. W kategorii szkół zgody rodziców zbiera opiekun szkoły, który oświadcza, że wszyscy jego uczniowie posiadają taką zgodę.

• Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

• Podczas zawodów spożywanie alkoholu jest zabronione a uczestnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do zawodów .

• Obowiązek zapoznania uczestników z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi oraz opiekunie szkoły.

• W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego głównego.

• NIE MA ŻADNYCH OPŁAT STARTOWYCH !!!

• W trakcie zawodów odbędą się pokazowe zawody młodych adeptów sekcji kajakarskiej G.K.K. „Szpicgat”, szkolonych przez trenera Krzysztofa Dzwonkowskiego.

Ze sportowym pozdrowieniem:
- Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej Jacek Sawicki
- Prezes S.I.L. „Bliżej Centrum” w Gdańsku Jolanta Kwiatkowska-Reichel
- Prezes - Prezes Klubu Wodnego „Gdańskie Lwy” Grzegorz Kwiatkowski
- Polskiego Klubu Przygody Janusz Czerwiński

Pobierz:
- Regulamin zawodów (*.doc)

Strona gł | O nas | Smocze łodzie | Wędrówka z muzą | Autostop | Forum | Szukaj | Archiwum | Kontakt

Copyright © 2002-2019 Polski Klub Przygody

Wszelkie uwagi dotyczące działania strony prosimy przesyłać do Administratora strony