XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe SOPOT-PRAGA 2010

Już po raz trzynasty miłośnicy "podróży za jeden uśmiech" będę mieli okazję uczestniczyć w mistrzostwach autostopowych. Poznawanie w ten nietypowy sposób krajów ma za zadanie przybliżyć uczestnikom rajdu walory turystyczne, historię, a także kulturę poszczególnych państw i narodów, a same zawody umożliwić integrację środowiska podróżniczego.

W latach ubiegłych ścigano się m.in. do Budapesztu, Wilna, Berlina, Lwowa, Rygi, czy Splitu. W tym roku start, podobnie jak w latach ubiegłych, zaplanowano w Trójmieście, gdzie swoją siedzibę ma Polski Klub Przygody - główny organizator imprezy. Nowością jest jednak miejsce startu - sopockie molo. Start mistrzostw połączony będzie z wielką majówką - festynem, w programie którego zaplanowano loty balonem, występy zespołów muzycznych i tanecznych, cz inne atrakcje m.in. ścianka wspinaczkowa, park linowy, tor przeszkód !!! Metę zawodów przewidziano natomiast 650 kilometrów dalej, w stolicy Czech - Pradze. Również i tam na uczestników rajdu czekać będą dodatkowe atrakcje.

Zawodnicy jak zawsze będą musieli liczyć tylko na życzliwość kierowców, bowiem podróżowanie środkami komunikacji publicznej podczas rajdu jest zabronione. Tytuł Międzynarodowego Mistrza Autostopu uzyskają członkowie tego zespołu, który na mecie w Czechach pojawi się jako pierwszy.

Impreza, która odbywać się będzie w długi, majowy weekend (1-3 maja br.), nie ma charakteru komercyjnego. Skierowana jest głównie do młodzieży akademickiej. Choć uczestnikami zawodów często bywają ludzie, którzy taki status posiadali kilka, a niekiedy kilkanaście lat temu. Jedynym ograniczeniem stawianym przez organizatorów jest pełnoletność.

Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe to największa tego typu impreza w Europie, a zarazem i na świecie. W tegorocznej edycji zawodów swój udział zapowiedziało kilkaset zespołów z Polski i zagranicy. Uczestników mistrzostw, z charakterystycznymi pomarańczowo-białymi numerami, będzie można spotkać na polskich drogach już w sobotę 1 maja br. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nie pozostawiajmy ich na łasce losu!


U W A G A !!!
aktualizacja (29.04.2010)

W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji listy startowej. Zarejestrowało się ponad 500 zawodników, wliczając w to osoby z listy rezerwowej. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.elektronicznezapisy.pl.

Wszystkich tych, którzy po aktualizacji nadal pozostają na liście rezerwowej informujemy, że istnieje możliwość startu w zawodach. Nie możemy Wam jednak zagwarantować, że dla wszystkich Was starczy materiałów startowych (numerów startowych, map, itp.). Klasyfikowani jednak będziecie tak jak wszyscy pozostali zawodnicy.

Do zobaczenia na sopockim molo!!!
BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot)


Obrazek


INFORMACJE DLA MEDIÓW:
XIII MMA SOPOT-PRAGA - informacje o mistrzostwach
XIII MMA SOPOT-PRAGA - informacje o festynie

RELACJE Z MINIONYCH EDYCJI:
12 MMA - http://www.klubp(...)autostop
11 MMA - http://www.klubp(...)autostop
10 MMA - http://www.klubp(...)autostop
9 MMA - http://www.klubp(...)autostop

ENGLISH VERSION:
http://www.klubp(...)autostop


Obrazek

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:
Nazwa imprezy: XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Sopot-Praga 2010
Oficjalne języki: polski i angielski

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 1-3 maja 2010 roku na trasie z Sopotu do Pragi (Czechy).

3. CELE MISTRZOSTW:
- wyłonienie Międzynarodowego Mistrza Autostopu,
- popularyzacja turystycznych rajdów autostopowych jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków podróży autostopowych,
- ukazanie uczestnikom mistrzostw piękna Polski i Czech, a także krajów ościennych.

4. ORGANIZATOR:
Polski Klub Przygody
80-526 Gdańsk, ul. Gwiazdowskiego 20
tel. 58 556-77-52, fax 58 557-76-70
e-mail: info_(at)_klubprzygody.pl, www.klubprzygody.pl

5. WSPÓŁORGANIZATOR:
Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości
- Szkoła Wyższa w Sopocie
81-713 Sopot, ul. Zamkowa Góra 25
e-mail: info_(at)_euro.edu.pl, www.euro.edu.pl

6. SZTAB ORGANIZACYJNY:
Michał Witkiewicz - kierownik zawodów: tel. kom. 604 139-931
e-mail: witkiewicz_(at)_klubprzygody.pl

Marcin Mironiuk - sekretarz zawodów: tel. kom. 504 897-197
e-mail: mironiuk_(at)_klubprzygody.pl

Natalia Kobiela - skarbnik zawodów
e-mail: kobiela_(at)_klubprzygody.pl

Krzysztof Walczak - szef logistyki w Sopocie
e-mail: walczak_(at)_klubprzygody.pl

Krzysztof Kucharski - szef logistyki w Pradze
e-mail: kucharski_(at)_klubprzygody.pl

Karol Bartkowski - członek komitetu organizacyjnego

Małgorzata Pacan - członek komitetu organizacyjnego

Monika Dylakiewicz - członek komitetu organizacyjnego

Iwona Roskosz - członek komitetu organizacyjnego

7. UCZESTNICY I WYPOSAŻENIE:
W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie na różne warunki atmosferyczne, namiot, karimatę, śpiwór, dużą porcję humoru, cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

8. BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot):
Skwer kuracyjny przed sopockim molem
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 2
(400 m od stacji PKP Sopot)
Baza mistrzostw mieścić się będzie w oznaczonym namiocie ustawionym obok sceny.

9. BAZA ZAWODÓW W CZECHACH (Praga):
Informacja na temat lokalizacji bazy w Pradze zostanie podana uczestnikom na starcie w dniu 1 maja 2010 r. o godz. 12:00.

10. OPŁATA STARTOWA:
W wysokości 10 zł od osoby pobrana zostanie w dniu rozpoczęcia mistrzostw w sekretariacie zawodów.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
1 maja 2010 (sobota)
- od 8.30 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Sopocie,
- 8.30 - 11.30 - praca sekretariatu mistrzostw,
- 11.00 - początek festynu (m.in. występy zespołów tanecznych i muzycznych, różnego rodzaju formy gier i zabaw rekreacyjnych, m.in. ścianka wspinaczkowa, park linowy, tor przeszkód, loty balonem),
- 11.30 - konferencja prasowa,
- 12.00 - start uczestników,
- od 20.00 - praca sekretariatu mistrzostw w Pradze;

3 maja 2010 (poniedziałek)
- 11.00 - uroczyste zakończenie zawodów w bazie rajdu w Pradze,
- do 13.00 - opuszczenie bazy.

12. ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnych stronach imprezy (www.klubprzygody.pl i www.elektronicznezapisy.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2010 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników.

UWAGA! Limit miejsc ograniczony jest do 200 zespołów!

Listę zgłoszonych zespołów można znaleźć na stronie: http://www.elekt(...)86/teams

U W A G A !!!

W dniu dzisiejszym (14.04.2010) wypełniony został limit zgłoszonych zespołów. Zapisało się ponad 400 osób. Niestety pojemność bazy jest ograniczona. Z tego też względu jesteśmy zmuszeni zamknąć listę. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!

W tej chwili można wpisywać się tylko na listę rezerwową, która jednak na dzień dzisiejszy nie gwarantuje pełnych świadczeń. Do 28 kwietnia br. zapisane zespoły w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie mają obowiązek powiadomienia nas o tym fakcie (w innym przypadku zostaną obciążone kosztami wpisowego). W miarę rezygnacji zespoły z listy rezerwowej będą informowane o możliwości startu w imprezie.13. REZYGNACJA:
Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: walczak_(at)_klubprzygody.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników. W przypadku nie wysłania takiej informacji do dnia 28 kwietnia 2010 r. lub rezygnacji po tym terminie zawodnicy zostaną obciążeni kosztami wpisowymi (10 PLN/osoby).

14. ŚWIADCZENIA STARTOWE:
- komplet map średnio- i wielkoskalowych,
- numery startowe (plastrony),
- formularze trasowania,
- pamiątkowe certyfikaty,
- noclegi w warunkach turystycznych za dodatkową opłatą, płatne bezpośrednio u właściciela obiektu (wymagane jest posiadanie własnego namiotu, śpiwora i karimaty),
- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

15. KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- najszybszy zespół imprezy,
- najszybszy polski zespół imprezy,
- najszybszy zagraniczny zespół imprezy,
- najciekawiej ubrany zespół imprezy,
- najciekawsze zdjęcie z imprezy (propozycje (maksymalnie 3 fotografie) w formacie .jpg należy przesłać najpóźniej do dnia 9 maja 2010 r. pod adres autostop_(at)_klubprzygody.pl).

16. NAGRODY:
- zespół, który ukończy trasę rajdu jako pierwszy otrzyma pamiątkową statuetkę, medale, certyfikaty oraz nagrody rzeczowe,
- laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają pamiątkowe medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe,
- laureaci 1. miejsca w kategorii zespół polski otrzymają pamiątkowe certyfikaty i nagrody rzeczowe,
- laureaci 1. miejsca w kategorii zespół zagraniczny otrzymają pamiątkowe certyfikaty i nagrody rzeczowe,
- najciekawiej ubrani uczestnicy mistrzostw otrzymają nagrody rzeczowe,
- autor najciekawszego zdjęcia z imprezy otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową,
- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe certyfikaty.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- uczestnicy mistrzostw ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- osoby biorące udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych w środkach masowego przekazu informujących o imprezie,
- zabronione jest korzystanie z środków komunikacji publicznej,
- organizatorzy dopuszczają jednak poruszanie się za pomocą środków komunikacji publicznej w promieniu 10 kilometrów od miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców,
- zabronione jest korzystanie z pojazdów, których kierowcami lub pasażerami są osoby skoligacone z zawodnikami,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich, organizatorzy nie odpowiadają,
- ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów.

18. INFORMACJE DODATKOWE:
Oficjalne forum imprezy:
http://www.klubp(...)php?f=38

Sekretariat Polskiego Klubu Przygody:
tel. 58 556-77-52
e-mail: autostop_(at)_klubprzygody.pl

Do zobaczenia na starcie !!!


U W A G A !!!

W dniu dzisiejszym (14.04.2010) wypełniony został limit zgłoszonych zespołów. Zapisało się ponad 400 osób. Niestety pojemność bazy jest ograniczona. Z tego też względu jesteśmy zmuszeni zamknąć listę. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!

W tej chwili można wpisywać się tylko na listę rezerwową, która jednak na dzień dzisiejszy nie gwarantuje pełnych świadczeń. Do 28 kwietnia br. zapisane zespoły w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie mają obowiązek powiadomienia nas o tym fakcie (w innym przypadku zostaną obciążone kosztami wpisowego). W miarę rezygnacji zespoły z listy rezerwowej będą informowane o możliwości startu w imprezie.Obrazek

Wszelkie problemy z wpisami w formularzu zgłoszeniowym należy zgłaszać pod adres: walczak_(at)_klubprzygody.pl

Listę zgłoszonych zespołów można znaleźć na stronie: http://www.elekt(...)86/teams

Aktualny stan na liście rezerwowej można śledzić na stronie: http://www.elekt(...)99/teamsPATRONI HONOROWI:


Obrazek

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego


Obrazek

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta SopotuPATRONI MEDIALNI:Obrazek


ObrazekWSPÓŁPRACA MEDIALNA:


Obrazek


ObrazekSPONSORZY:


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek


Obrazek

dodal: art (30 marca 2010)

Strona gł | O nas | Smocze łodzie | Wędrówka z muzą | Autostop | Forum | Szukaj | Archiwum | Kontakt

Copyright © 2002-2019 Polski Klub Przygody

Wszelkie uwagi dotyczące działania strony prosimy przesyłać do Administratora strony